Jesienna Akademia

ZGŁOSZENIE NA JESIENNĄ AKADEMIĘ NOWE HORYZONTY

Zapraszamy nauczyciel(k)i, edukatorów/ki, animatorów/ki oraz pracowników/ce organizacje pozarządowych na Jesienną Akademię Nowe Horyzonty.

KIEDY: 30.08 – 1.12.2019 r, zapisy do 31.07.2019

DLA KOGO: Zapraszamy nauczyciel(k)i, edukatorów/ki, animatorów/ki oraz pracowników/ce organizacje pozarządowych z całego kraju

GDZIE: Warszawa, Muzeum Warszawskiej Pragi

TERMINY SPOTKAŃ:

1. Spotkanie: 3.08-01.09.2019 (pt godz. 16:00-20:00, sob. i ndz godz. 9:00-17:00)

2. Spotkanie: 20-22.09.2019 (pt godz. 16:00-20:00, sob. i ndz godz. 9:00-17:00)

3. Spotkanie: 11-13.10.2019 (pt godz. 16:00-20:00, sob. i ndz godz. 9:00-17:00)

4. Spotkanie: 25-27.10.2019 (pt godz. 16:00-20:00, sob. i ndz godz. 9:00-17:00)

5. Spotkanie: 15-17.11.2019 (pt godz. 16:00-20:00, sob. i ndz godz. 9:00-17:00)

6. Spotkanie: 29.11-01.12.2019 (pt godz. 16:00-20:00, sob. i ndz godz. 9:00-17:00)

KOSZT UDZIAŁU: 600 zł; udział bezpłatny dla warszawskich nauczycieli i nauczycielek

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ PROGRAM JANH: https://nhef.pl/akademia-nowe-horyzonty

BY ZGŁOSIĆ SIĘ NA WARSZTATY PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI:

DANE ZGŁASZAJĄCEGO/-J

Imię i Nazwisko
Adres E-mail
Telefon

DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEGO/-J

Nazwa instytucji
Funkcja pełniona w instytucji
Strona internetowa organizacji
Adres (ulica, miasto, kod pocztowy)
Uwagi

PYTANIA DO ZGŁASZAJĄCEGO/-J

1. Czy uczestniczył(a) pan(i) wcześniej w którymś z projektów Działu Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, zwłaszcza w Akademii Nowe Horyzonty lub Letniej Akademii Nowe Horyzonty, bądź innym kursie/ zajęciach dotyczących filmowania i edukacji medialnej? Jeśli tak to w jakim/-ch?
(odpowiedź – maks. 1000 znaków)
2. Proszę opisać swoje doświadczenie lub plany w zakresie filmu (odpowiedź – maks. 1000 znaków)
3. Co w szczególności interesuje pana/panią w obszarze wybranego warsztatu i czego chciał(a)by pan/pani się nauczyć? (odpowiedź – maks. 1000 znaków)
4. W jaki sposób pracuje pan/pani z uczniami/odbiorcami projektów i jak chciałby/chciałaby pan/pani wykorzystać wiedzę zdobytą podczas warsztatu? (odpowiedź – maks. 1000 znaków)

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Jesiennej Akademii Nowe Horyzonty [Regulamin], w tym informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz akceptuję jego treść.

Prosimy o wypełnienie formularza do 31.07.2019. Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgodą zgłaszającego/-j na udział w całości Jesiennej Akademii Nowe Horyzonty.

Po wysłaniu formularza otrzymasz od nas wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrypcji do naszej listy.

Do 10.08 zgłaszający/-a zostanie poinformowany/-a o zakwalifikowaniu na Akademię Nowe Horyzonty.
Ostatecznym potwierdzeniem chęci udziału w Jesiennej Akademii Nowe Horyzonty będzie wniesienie opłaty za udział do 15.08.2019 poprzez stronę www.nowehoryzonty.pl oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku. Szczegóły dotyczące dokonania płatności oraz formularze zgód zostaną przesłane przez organizatorów drogą mailową wraz z informacją o zakwalifikowaniu na Akademię Nowe Horyzonty .

Dziękujemy za Pana/-i zgłoszenie! W przypadku pytań prosimy o kontakt: paulina@nowehoryzonty.pl