Letnia Akademia

ZGŁOSZENIE NA LETNIĄ AKADEMIĘ NOWE HORYZONTY

Zapraszamy nauczyciel(k)i, edukatorów/ki oraz animatorów/ki na Letnią Akademię Nowe
Horyzonty podczas 19 MFF Nowe Horyzonty.

KIEDY: 25-31.07.2019, zapisy do 20.06.2019

DLA KOGO: Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, pracowników i pracownice instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z całego kraju

GDZIE: Wrocław, Kino Nowe Horyzonty

KOSZT UDZIAŁU: 800 zł (w tym 6 noclegów i śniadań, udział w kursie oraz karnet na festiwal).
UWAGA! udział bezpłatny dla warszawskich nauczycieli i nauczycielek

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ PROGRAM LANH: https://nhef.pl/akademia-nowe-horyzonty

BY ZGŁOSIĆ SIĘ NA WARSZTATY PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI:

DANE ZGŁASZAJĄCEGO/-J

Imię i Nazwisko
Adres E-mail
Telefon

DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEGO/-J

Nazwa instytucji
Funkcja pełniona w instytucji
Strona internetowa organizacji
Adres (ulica, miasto, kod pocztowy)
Uwagi

WYBÓR WARSZTATU

WYBÓR WARSZTATU REZERWOWEGO W przypadku nie zakwalifikowania na warsztat pierwszego wyboru

PYTANIA DO ZGŁASZAJĄCEGO/-J

1. Czy uczestniczył(a) pan(i) wcześniej w którymś z projektów Działu Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, zwłaszcza w Akademii Nowe Horyzonty lub Letniej Akademii Nowe Horyzonty, bądź innym kursie/ zajęciach dotyczących filmowania i edukacji medialnej? Jeśli tak to w jakim/-ch?
(odpowiedź – maks. 1000 znaków)
2. Proszę opisać swoje doświadczenie lub plany w zakresie filmu (odpowiedź – maks. 1000 znaków)
3. Co w szczególności interesuje pana/panią w obszarze wybranego warsztatu i czego chciał(a)by pan/pani się nauczyć? (odpowiedź – maks. 1000 znaków)
4. W jaki sposób pracuje pan/pani z uczniami/odbiorcami projektów i jak chciałby/chciałaby pan/pani wykorzystać wiedzę zdobytą podczas warsztatu? (odpowiedź – maks. 1000 znaków)


Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Letniej Akademii Nowe Horyzonty [Regulamin], w tym informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz akceptuję jego treść.

Prosimy o wypełnienie formularza do 20.06.2019. Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgodą zgłaszającego/-j na udział w całości Letniej Akademii Nowe Horyzonty.

Po wysłaniu formularza otrzymasz od nas wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrypcji do naszej listy.

Do 25.06 zgłaszający/-a zostanie poinformowany/-a o zakwalifikowaniu na Letnią Akademię Nowe Horyzonty.
Ostatecznym potwierdzeniem chęci udziału w Letniej Akademii Nowe Horyzonty będzie wniesienie opłaty za udział do 30.06.2019 poprzez stronę www.nowehoryzonty.pl oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku. Szczegóły dotyczące dokonania płatności oraz formularze zgód zostaną przesłane przez organizatorów drogą mailową wraz z informacją o zakwalifikowaniu na Letnią Akademię Nowe Horyzonty .

Dziękujemy za Pana/-i zgłoszenie! W przypadku pytań prosimy o kontakt: paulina@nowehoryzonty.pl